Područja rada

Odvjetnički ured Petrović osnovan je kao samostalni ured odvjetnice Adriane Petrović početkom 2008. godine. Kasnije su mu se pridružili kolege Kadum i Gaćina, koji svi danas čine jedinstven i složan tim i predstavljaju ured Petrović.
Specijalizirani smo u području obveznog prava posebice sklapanju predugovora i  ugovora o kupoprodaji nekretnina, svih poslova koji prethode sklapanju takvih ugovora kao i onih koji su potrebni za konačnu realizaciju istih i uknjižbu kupaca kao vlasnika. Radimo prvenstveno sa kupcima njemačkog i engleskog govornog područja, te im pružamo sigurnu pravnu zaštitu u njihovom procesu stjecanja nekretnine u Republici Hrvatskoj.
Također smo specijalizirani u području stvarnog prava i rješavanja svih neusklađenih situacija vlasništva i posjeda nekretnina.
Naš ured se bavi i nasljednim pravom, posebice provođenjem ostavinskih postupaka iza stranih državljana sa ostavinskom imovinom u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

 

 

Kao posebno područje prava kojim se bavimo je i trgovačko pravo i postupci glede osnivanja društva, statusnim promjenama te vođenje njihovih poslovanja kroz pravni aspekt.
Od samog osnivanja, odvjetnički ured Petrović surađuje sa stranim fizičkim i pravnim osobama kojima je potrebna pravna pomoć u Republici Hrvatskoj. Stoga pružamo sve pravne usluge koje su stranom državljaninu ili stranoj pravnoj osobi potrebne radi lakšeg snalaženja sa pravnom problematikom Republike Hrvatske, napose na području Istarske županije. Pružamo i pravnu pomoć stranim državljanima kod ishodovanja boravišta/prebivališta u RH.

 

Ured djeluje na dvije adrese: u Republici Hrvatskoj, na adresi u Poreču 52440, Partizanska ulica 4/1 (roza poslovna zgrada), te radi pravnog savjetovanja u svezi razne  problematike njemačkih pravnih ili fizičkih osoba na području Republike Hrvatske, odvjetnica osobno zakazuje termine na području Frankfurta, R. Njemačka.

Odvjetnički ured nudi i zastupanje u parničnim i kaznenim predmetima,  surađujući sa stručnim kolegama - odvjetnicima iz dotičnih oblasti.

Odvjetnica Petrović je upisana u Registar izmiritelja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje u R.Hrvatskoj te posjeduje certifikat o završenoj osnovnoj obuci za izmiritelje izdanog od Hrvatske udruge za mirenje Imenovana je sudjelovala u međunarodnoj uniji odvjetnika izmiritelja UIA WORLD FORUM OF MEDIATION CENTRES u Portugalu u siječnju 2012. godine te usko surađuje sa odvjetnicima izmiriteljima iz drugih zemalja kako Europske unije tako i izvan nje.